“El turisme a Barcelona no va ser fruit de l’atzar. Va ser promogut des de la classe política com a creació de poder”, afirma Saida Palou en les jornades sobre Turisme, Gènere i Nació

Seminari de Geografia Humana, UB. Al fons, Saida Palou, Claudio Milano, Pau Obrador i Antoni Vives. // Javier de la Sotilla

El Grup de Recerca “Multiculturalisme i Gènere” de la Universitat de Barcelona, dirigit per Mary Nash, ha celebrat el dijous 23 unes jornades d’exposició de recerca i debat sota el nom “Turisme, Gènere i Nació. Una perspectiva postcolonial des de la identitat local”. La segona de les tres sessions, anomenada “Turisme, contacte intercultural i identitat local”, ha comptat amb les ponències de Pau Obrador, doctor en Geografia Humana, Antoni Vives, doctor en Història, Saida Palou, doctora en Antropologia Social i Cultural, i Claudio Milano, també doctor en aquest àmbit, tots doctorats per la UB. Llegeix més